021-88813193

اینترفروگرام

اختلاف فاز بین دو تصویر SAR از حاصلضرب تصویر اول در مزدوج تصویر دوم به دست می آید. به تصویر حاصل از این ضرب مختلط، اینترفروگرام گفته می شود. دامنه اینترفروگرام برابر حاصلضرب دامنه دو تصویر اولیه، و فاز اینترفروگرام برابر اختلاف فاز بین این دو تصویر است؛ بنابراین پیکسل های اینترفروگرام نیز دارای مقادیر مختلط هستند.

در سنجش از دور برچسب ها: اینترفروگرامتصویر SAR

۰ نظر

نوشتن نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


به کانال ما بپیوندید