کابرد GIS در صنعت بیمه

امروزه شرکت های بیمه به خوبی دریافته اند که موفقیت  آنها در گرو  شناسایی دقیق بازارهای هدف و عرضه خدمات و محصولات به مشتریان با قیمت مناسب است.  در این راستا، یک مولفه بسیار مهم، مولفه موقعیت جغرافیایی یا مکان است. استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی در صنعت بیمه مزیت های بسیاری می تواند به همراه داشته باشد. از مدیریت مکانی بیمه گذاران گرفته تا تشخیص مکان های پر ریسک و تحلیل مکانی مدعیان خسارت.

با تحلیل های مکانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی می تواند به چالش هایی از قبیل زیر پاسخ گفت:

–   تعهدات

–   فروش و بازاریابی

–   مدیریت ادعای خسارت

–   افزایش کیفیت خدمات مشتری

در تحلیل ریسک، دانستن اینکه دارایی ها در کجا واقع شده اند و تا چقدر در معرض آسیب و خطرات، قرارداند استفاده از هوش مکانی بسیار حیاتی است. GISابزارهایی در اختیار متخصصین قرار می دهد تا بتوانند با تلفیق داده های مکان محور و تحلیل آنها، در زمان مقتضی به تصمیمات درست دست یابند. اگر شما بتوانید مسیر های تردد رانندگان بیمه شده را تشخیص دهید، و یا بدانید ساختمان بیمه شده دارای چه موقعیتی است، در سیستم اطلاعات جغرافیایی می تواند به تصویر دقیق تر و کامل تری از ریسک نائل آید. این اطلاعات همچنین به بیمه گر کمک می کند تا نیازهای بیمه گذار را که حتی خود وی ممکن است از آن آگاه نباشد تشخیص دهد.

تشخیص مدعیان احتمالی خسارت، ایجاد توازن فشار های کاری در مناطق مختلف، و مسیریابی کارشناسان ارزیابی خسارات، از قابلیت های یک سیستم GISمی باشد. کارشناسان ارزیابی خسارت وقتی به Mobile GISمجهز باشند، می توانند به طور کارآمد و موثری ضمن تشخیص مکان مشتریان، جزئیات مهم هر صحنه خسارت را ثبت نمایند. در نتیجه زمان ارائه خدمات به مشتریان کاهش، کیفیت خدمات افزایش  و زمان تصمیم گیری و پاسخ گویی مدیران و کارشناسان به تقاضاها کاهش می یابد.

در بازار به شدت رقابتی صنعت بیمه، دانستن اینکه مشتریان شما چه کسانی هستند و چه میزان آنها به خطرات احتمالی نزدیکند، شما را قادر خواهد ساخت که درست ترین و بهترین خدمات را متناسب با نیاز هر مشتری به وی ارائه دهید. به نقشه در آوردن بیمه گذاران و تحلیل آماری آنها، الگوها و رفتارهایی از آنها را به نمایش می گذارد که در پشت اسناد و جداول بی انتهای پنهان می ماند.

 

راهکار های ما در این حوزه

  طراحی، پیاده سازی و مدیریت دیتابیس مکانی بیمه گذاران (و مشتریان احتمالی)، اموال و محل حوادث

 به نقشه در آوردن کلیه شعب و کارگزاران بیمه با قابلیت های جست جوی مکانی شعب و خدمات قابل ارائه به آنها (سامانه تحت وب بیمه جو)

به نقشه در آوردن بیمه گذاران، اموال و محل حوادث برای استخراج انواع نقشه های آماری، تحلیلی و موضوعی

 تجهیز کارشناسان بیمه اعم از بازاریابان و بازرسان ارزیابی ادعاهای خسارت به اپلیکیش های موبایل با قابلیت مسیریابی (هدایت بازرس یا بازاریاب به محل)، ردیابی (نظارت بر عملکرد آنها) و ثبت جزئیات مشتریان احتمالی و یا مشخصات هر حادثه در محل و تبادل اطلاعات به صورت آنلاین یا آفلاین