021-88813193

پتانسیل یابی مواد معدنی پهنه بیجار

شرح پروژه

روشهای میدانی اکتشافات زمین شناسی و معدنی نیازمند صرف زمان و هزینه زیاد می باشد. در این بین علم سنجش از دور این امکان را فراهم می سازد تا با شناسایی دگرسانی های مولد و در نتیجه کوچک سازی نواحی اکتشافی، موجب کاهش هزینه و زمان در طول عملیات صحرایی زمین شناسی، ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی در ناحیه مطالعاتی شود. تکنیک‌های سنجش از دور سالها در نقشه برداری مناطق دگرسانی و شناسایی کانی ها به کار رفته‌اند و امروزه نیز از روش های متداول در بارزسازی مناطق دگرسان محسوب می شوند.

این پروژه به منظور شناسایی پتانسیل های معدنی برای پهنه معدنی بیجار، واقع در شمال شرقی استان کردستان انجام شد. در این طرح اکتشافی از تصاویر سنجنده OLI ماهواره لندست برای مطالعه کلی و شناسایی مناطق دگرسانی گرمابی و دارای پتانسیل معدنی و تفکیک کانیهای اکسید آهن از هم، از تصاویر سنجنده ASTER برای مطالعه دقیق تر و شناسایی و تفکیک انواع زون های دگرسانی استفاده شده است.

 در این طرح مراحل زیر انجام گردید:

– خواندن و آماده سازی داده‌های ماهواره ای خام (ورود به نرم افزار)

– پیش پردازش داده‌ها که خود شامل موراد زیر می باشد:

         – تصحیح هندسی سه بعدی

         – تصحیح رادیومتریک

          – موزائیک سین‌های تصاویر ماهواره­ای

– پردازش داده‌ها با استفاده از روش های بصری و رقومی

– تفسیر و استخراج اطلاعات (مرحله پس پردازش)

– بازدید زمینی و صحت سنجی نتایج

– شناسایی و معرفی مناطق پتانسیل دار و مستعد کانی زایی

پیش پردازش و آماده سازی داده ها

ابتدا داده های سنجنده OLI (تا سطح تصحیحاتی Level8) و تصویر ASTER(سطح Level 1B) با فرمت های مورد نظر تهیه شده، سپس پیش پردازش های لازم شامل انواع تصحیحات مقدماتی (هندسی، رادیومتریک، اتمسفری) بر روی آنها اعمال گردید.

در این طرح به منظور بالا بردن قدرت تفکیک مکانی تصاویر و امکان بررسی های دقیق تر بر روی تصاویر، مانند استخراج گسل ها و خطواره های منطقه، از باند Pan تصویر ماهواره IRS استفاده شد، که با باندهای طیفی تصاویر OLI و ASTER تلفیق (Fusion) شده و دقت مکانی را به ۵ متر(تفکیک مکانی باند Pan تصویر ماهواره IRS) افزایش دادیم.

بعد از انجام مراحل مقدماتی پردازش تصاویر را برای پتانسیل یابی کانی ها انجام دادیم.

پردازش داده‌های ماهواره‌ای به دو صورت پردازش بصری و رقومی صورت می‌گیرد. با تلفیق این دو روش، عوارض مورد نظر با دقت بیشتری از تصاویر ماهواره‌ای قابل شناسایی هستند.

تحلیل های کیفی

روش بصری شامل تهیه تصاویر ترکیب رنگی متنوع با استفاده از جاگذاری باندهای طیفی در کانال های قرمز، سبز و آبی می باشد. روش های رقومی پردازش تصاویر ماهواره ای عبارتند از:

  • نسبت‌گیری باندها
  • آنالیز مؤلفه‌های اصلی
  • آنالیز طیفی
  • و انواع روش های طبقه بندی تصویر

انتخاب روش های فوق بر اساس نوع اطلاعات مورد درخواست جهت استخراج داده‌ها از تصاویر صورت می گیرد. در این طرح از انواع روش های بصری و رقومی استفاده شد که نمونه داده های تهیه شده را در زیر مشاهده می کنید.

آنالیز های طیفی

از نمودار بازتاب طیفی کانی ها (اخذ شده از سازمان زمین شناسی آمریکا) نیز برای تعیین باندهای حداقل و حداکثر انعکاس به منظور تعیین ترکیب باندی مناسب جهت تشخیص کانی مورد نظر استفاده می‌گردد. در این طرح برای شناسایی زون های مختلف دگرسانی بیشتر از داده‌های سنجنده ASTER با توجه به توانایی های این سنجنده در تشخیص مناطق دگرسانی استفاده شده است.

روش های آنالیز طیفی متعددی در پردازش تصاویر ASTER در زمینه شناسایی مناطق دگرسانی وجود دارد که از مهمترین آنها می توان به روش های فیلتر گذاری تطبیقی (MF)، نقشه بردار زاویه طیفی (SAM)، انطباق سیمای طیفی (SFF) و روش پیش بینی خطی باند (LS-fit) اشاره کرد. که با توجه به نیاز طرح، ما از روش ها مختلف آنالیز طیفی بهره گرفته و نتایج قابل قبولی را به دست آوردیم.

زون های دگرسانی بارزسازی شده توسط کانیهای شاخص فوق الذکر بعد از انجام مراحل پس پردازش (آستانه گذاری و تبدیل به فرمت برداری) برای تهیه نقشه پراکندگی کانیهای معدنی در منطقه مطالعاتی روی هم انداخته شدند. در نهایت با بررسی خصوصیات زون های دگرسانی گرمابی و با الهام از الگوی زون های دگرسانی این نوع کانسارها، اقدام به شناسایی الگوی های مشابه در منطقه مطالعاتی گردید و بر اساس پراکندگی کانیهای شاخص معدنی در منطقه مطالعاتی محدوده های مستعد کانی سازی فلزی در منطقه شناسایی و معرفی شدند.

میزان پیشرفت پروژه

تهیه و پیش پردازش تصاویر
پردازش و آنالیز تصاویر
تفسیر و تهیه گزارش
عنوان پروژه: پتانسیل یابی مواد معدنی با استفاده از دورسنجی
مکان پروژه : پهنه بیجار
مساحت:  ۱۴۰۰ کیلومتر مربع
تاریخ پروژه : شهریور ۱۳۹۴
مدت: ۱ ماه
تعداد کارشناس:  ۲ نفر
کارفرما: بخش خصوصی
دسته خدمات: پردازش تصاویر چند طیفی
نیاز به مشاوره در این زمینه دارید؟
از اینجا آغاز کنید.

آیا سوالی دارید ؟

شما همیشه می توانید با ما از طریق ایمیل یا تلفن یا فرم تماس با ما در ارتباط باشید .
به کانال ما بپیوندید