خانه

خدمات

محصولات

محتوای مکانی

پروژه ها

درباره ما

وبلاگ آرکا

مطالعات زمین شناسی و اکتشاف

۰۲۱ ۸۸۴۲ ۷۸۶۸   شنبه -چهارشنبه: ۹ صبح - ۵ بعد از ظهر

ارسال پیام
خدمات مشاوره اکتشاف

 

 انجام مطالعات زمین شناسی و اکتشافی به منظور تولید نقشه های مبنا و مدل های توصیفی و کمی از زمین از دیگر خدماتی است که توسط شرکت آرکا با بهره مندی از کارشاناسان مجرب و متخصص ارائه می گردد. برخی از این خدمات به شرح زیر است: 

۱-  پتانسیل یابی (مواد معدنی و غیره) با استفاده از تلفیق اطلاعات دورسنجی (پردازش تصاویر ماهواره ای)، نقشه های زمین شناسی، پراکندگی اندیس ها و کانسارهای معدنی، نقشه های ژئوفیزیکی، ژئوشیمیایی و غیره در سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)

۲-  مدیریت اطلاعات مکانی اکتشافی (من جمله محدوده ها و پتانسیل های معدنی) برای برنامه ریزی و توسعه فعالیت های اکتشافی آتی    

۳-  پی چویی و ارزیابی اولیه پتانسیل های معدنی 

۴-   تهیه  نقشه های زمین شناسی در مقیاس های بزرگ و کوچک، 

۵-   انجام مطالعات مگنتومتری (مغناطیس سنجی) زمینی 

۶-   انجام مطالعات ژئوالکتریک(IP-RS) برای شناسایی ذخایر آب و فلزی 

۷-   انجام مطالعات ژئوشیمیایی آبراهه ای و سیستماتیک  (آماری-زمین آماری)

۸-  طراحی شبکه های حفاری با استفاده از تلفیق اطلاعات اکتشافی بدست آمده از موارد فوق 

۹-   مدل سازی زمین شناسی و ارزیابی ذخایر معدنی با استفاده از اطلاعات حفاری 

۱۰-  مدیریت تخصصی اطلاعات گمانه های حفاری (ویژه شرکت های معدنی با مقیاس کاری متوسط تا بزرگ) 

۱۱-  بررسی فنی و اقتصادی طرح های اکتشافی و استخراجی 

 


خانه

خدمات

محصولات

محتوای مکانی

پروژه ها

درباره ما

وبلاگ آرکا

Register