طیف الکترومغناطیسی از طول موج کوتاه(از جمله گاما و اشعه ایکس) تا طول موج‌های بلند(از جمله مایکروویو و امواج رادیویی) متغیر است. نوری که چشم ما می‌تواند تشخیص دهد بخشی از طیف نور مرئی است. طول موج‌های طیف مرئی یک محدوده از حدود ۰٫۴ تا ۰٫۷ میکرومتر را پوشش می‌دهند. طولانی‌ترین طول موج مرئی قرمز و کوتاه‌ترین آن بنفش است. آنچه ما به عنوان رنگ‌های خاص از قسمت طیف مرئی درک می‌کنیم در ادامه فهرست شده است.

قرمز: ۰٫۶۲۰ تا ۰٫۷ میکرومتر

نارنجی: ۰٫۵۹۲ – ۰٫۶۲۰ میکرومتر

زرد: ۰٫۵۷۸ – ۰٫۵۹۲ میکرومتر

سبز: ۰٫۵۰۰ – ۰٫۵۷۸ میکرومتر

آبی: ۰٫۴۴۶ – ۰٫۵۰۰ میکرومتر

بنفش: ۰٫۴-۰٫۴۴۶ میکرومتر