Ratio Vegetation Index یا شاخص گیاهی RVI اولین بار در سال ۱۹۶۹ میلادی توسط Jordan مطرح شد و شاخصی است بر اساس نسبت باندها که تغییرات آن از صفر تا بینهایت است. این شاخص در مناطق پوشش گیاهی متراکم مقدار بیشتری خواهد داشت.

RVI = NIR / Red