تصاویر پانکروماتیک

این تصاویر یک باند با پهنای بالا دارند که معمولا طول موج‌های مرئی و مادون قرمز نزدیک را شامل می‌شود. این داده ها به عکس‌های سیاه و سفید شباهت دارند و قدرت تفکیک مکانی این تصاویر از متوسط تا بسیار زیاد است. لندست یک باند پانکروماتیک با قدرت تفکیک ۱۵ متر دارد و سنجنده QuickBird  نیز دارای یک باند پانکروماتیک با قدرت تفکیک ۶۰ سانتی‌متر است. باند پانکروماتیک قدرت تفکیک بالاتری از باندهای چند طیفی دارد، زیرا پهنای باند آنها بیشتر است و با افزایش قدرت تفکیک، نسبت سیگنال به نویز کاهش نمی‌یابد.