یکی از موارد مهم در کیفیت نقشه‌ها، طبقه‌بندی، نظم و ارتباط صحیح بین عوارض است تا کاربر به راحتی بتواند اطلاعات مورد نیاز خود را از داده‌های مکانی برداشت کند. این امر مهم در قالب GIS Ready که در واقع علم و تکنیک آماده‌سازی، پالایش داده‌های برداری و پیوست داده‌های توصیفی جهت ورود به سامانه اطلاعات مکانی و وب است، به راحتی انجام می‌پذیرد.

چرا GIS Ready؟

در عملیات GIS Ready اطلاعات مکانی و توصیفی، این امکان ایجاد می‌شود تا داده‌ها جهت نگهداری و به‌روزرسانی‌های آتی در قالب یک Geodatabase ذخیره شوند. دیتاهایی که حاصل برداشت نقشه‌برداری زمینی و یا نقشه‌ برداری هوایی و روش‌های مختلف سنجش از دوری است، جهت انجام پردازش‌های بعدی و ورود به محیط GIS می‌بایست در فرمت‌های مناسب مانند SHP به صورت FeatureClass های طبقه‌بندی شده در یک دیتابیس ذخیره شده و اطلاعات توصیفی مانند نوع بهره‌برداری، نوع محصول، نام مالک، طول و مساحت و ویژگی‌های دیگر به آن عارضه، به طور صحیح و منظم لینک شده و عوارض طبقه‌بندی شوند.
اطلاعات وکتوری گردآوری شده می‌بایست جهت انطباق صحیح با واقعیت زمین از هرگونه خطای توپولوژی و ترسیمی مانند وجود همپوشانی عوارض، قطع‌شدگی، نرسیدگی و خطاهای دیگر تصحیح شود. این موضوع در رابطه با داده توپوگرافی منطقه اهمیت زیادی پیدا می‌کند چرا که بدون حذف خطاهای توپولوژی، آنالیزهای بعدی همچون حجم عملیات خاکی و پروفیل‌های طولی و عرضی دارای نتایج ناصحیح و غیرواقعی خواهند بود.

درخواست مشاوره رایگان

 

به مشاوره

نیاز دارید؟

با ما تماس بگیرید

و سوال خود را از یک کارشناس بپرسید