021-88813193

مشاوره مهندسی اکتشاف معدن

مشاوره و اجرای عملیات اکتشاف از مرحله شناسایی تا تفضیل

معدن کاری همواره با ریسک سرمایه گذاری بالایی مواجه است. از ریسک  پیچیدگی های زمین شناسی گرفته تا  معدن کاری در نواحی دور افتاده تا ریسک هایی که نواسانات بازار تحمیل می کنند. این واقعیت را کسانی که در حوزه صنعت و معدن فعال بوده اند -خصوصاً سالهای اخیر- کاملا درک نموده اند. اولین قدم در معدنکاری شناخت زمین و ارزش ماده معدنی نهفته در  دل آن است. این شناخت و  اکتشاف بایستی به کمک تجهیزات و دانش به روز و به کارگیری تجربه کافی حاصل گردد. ما با امکانات مناسب در زمینه مهندسی معدن، دانش و تجربه چندین ساله خود به شما کمک خواهیم کرد  تا با انجام اکتشاف بهینه و کاهش ریسک معدن کاری، سرمایه گذاری هوشمندانه و موفقی در این حوزه داشته باشید.
مهندسی-معدن-اکتشاف

خدمات ما در این حوزه

ثبت-محدوده- مهندسی-معدن

 مشاوره حقوقی از ثبت محدوده تا صدور پروانه بهره برداری

 • اخذ برگه صلاحیت فنی و مالی
 • ثبت نام در سامانه کاداستر وزارت صنعت،معدن و تجارت
 • تهیه طرح اکتشاف
 • اخذ پروانه اکتشاف
 • مجوزها و استعلام های ارگانهای ذیربط
 • تمدید مجوز و مهلت

مطالعات اولیه، شناسایی و پی جویی چکشی

شناسایی-پی جویی-چکشی- مهندسی-معدن
پتانسیل یابی- مهندسی-معدن

 پتانسیل یابی و سنجش از دور

استفاده از تصاویر ماهواره اى به علت دید بسیار وسیع نسبت به تصاویر هوائى این اجازه را به مفسر مى دهد که همبستگى بین عوارض مختلف زمین شناسى ناحیه را تعیین کند. مطالعه وپردازش داده هاى ماهواره اى در تشخیص عوارض نظیر نوع سنگ ،مرز بین واحدها ،ساختارهاى خطى وحلقوى ، آلتراسیون ها وغیره امکانات زیادى را در اختیار زمین شناسى قرار مى دهد. تشخیص این عوارض مى تواند بطور مستقیم یا غیر مستقیم در اکتشاف منطقه اى ذخایر معدنى موثر باشند.
 • تهیه و پردازش تصاویر ماهواره ای رزولوشن بالاجهت تفکیک واحدهای سنگی و عوارض زمین شناسی-زمین ساختی
 • مطالعات دورسنجی و کشف آلتراسیون ها، خطواره ها و نواحی آنومالی

تهیه نقشه های زمین شناسی اقتصادی بزرگ مقیاس ۱:۵۰۰۰ تا ۱:۵۰۰

نقشه های زمین شناسی در بردارنده اطلاعات جامعی در باره ویژگی های مختلف زمین شامل: جنس سنگ ها و روابط بین آن‌ها، ساختمان زمین و قابلیت معدنی سنگ ها می‌باشند. این نقشه ها جزو ابزار های ضروری زمین شناسان به حساب می آیند. الگو های موجود در نقشه، رابطه ی بین سنگ ها را ثبت می کند که به کمک آن ها، زمین شناسان می توانند اطلاعات بیشتری درباره ی آرایش زیرزمینی و پتانسیل های معدنی ناحیه کسب کنند. خدمات ما در این بخش:
 • تهیه نقشه لیتولوژیکی و تفکیک واحدهای سنگی به همراه شیب و امتداد
 • نمونه برداری سطحی جهت آنالیز عنصری، مطالعات مینرالوگرافی و پتروگرافی
 • برداشت اطلاعات تکتونیکی شامل گسل ها، چین خوردگی، درزه ها  و پر شدگی ها به همراه تجزیه و تحلیل
 • مطالعات زمین شناسی اقتصادی
مهندسی-معدن-نقشه-زمین-شناسی
نقشه-توپوگرافی-مهندسی-معدن

تهیه نقشه های توپوگرافی 

نقشه های توپوگرافی برای نشان دهنده وضعیت ناهمواری های سطح زمین می باشند. در مطالعات زمین شناسی اطلاعات مفید آن از جمله قابلیت اندازه گیری فواصل افقی، ارتفاع عمودی و تهیه نیمرخ توپوگرافی یک وسیله اساسی به شمار می‌روند. خدمات ما در این بخش شامل:
 • تهیه نقشه های توپوگرافی ۱:۱۰۰۰۰ و ۱:۵۰۰۰ به کمک داده های DSM -DEM
 • تهیه نقشه های بزرگ مقیاس ۱:۱۰۰۰ تا ۱:۵۰۰ با استفاده از پهپاد های پیشرفته
 • برداشت ترانشه ها و حفریات معدنی در مقیاس بزرگتر از ۱:۵۰۰ به کمک دوربین های نقشه برداری و دستگاه های دقیق

مطالعات ژئوشیمیایی

هدف از این مطالعات پیدا کردن محل های بیشترین تمرکز عناصر هدف و همچنین کشف رابطه بین عناصر مختلف می باشد. به کمک مطالعات ژئوشیمی امکان کشف موقعیت توده اصلی کانی زایی با تلفیق سایر مطالعات ژئوفیزیکی و زمین شناسی میسر میگردد.
 • طراحی شبکه نمونه برداری
 • نمونه برداری لیتوژئوشیمیایی و آبراهه ای
 • پردازش‌های آماری داده‌های ژئوشیمی اکتشافی
 • تهیه نقشه های هم عیار
مظالعات-ژئوشیمیایی-مهندسی-معدن
ژئوفیزیکی-ثقل سنجی-مقاومت سنجی

مطالعات ژئوفیزیکی

مطالعات ژئوفیزیکی یکی از مهمترین خدمات مشاوره مهندسی اکتشاف معدن است که به روش غیر مستقیم، امکان شناسایی تحت الارضی تمایزات فیزیکی کانی سازی احتمالی در عمق را فراهم می سازد. مهمترین مطالعاتی که در این زمینه انجام می دهیم شامل موارد زیر است:

تلفیق اطلاعات و تهیه ژئودیتابیس

هیچ از یک مطالعات اکتشافی به تنهایی نمیتوانند منجربه به کشف صحیح یک ذخیره شوند. برای رسیدن به بهترین جواب بایستی همه نتایج و داده های بدست آمده در محیط GIS با یکدیگر تلفیق گردند. هر قدر لایه های اطلاعاتی بیشتری در این محیط تعریف شود نتیجه نهایی از دقت و صحت بالاتری برخوردار خواهد بود. خدمات ما در این بخش شامل:
 • رقومی نمودن کلیه داده های اکتشافی
 • تهیه بانک اطلاعاتی GIS
 • تلفیق داده ها در محیط GIS و اعلام اولویت های اکتشافی
 • تهیه گزارش تلفیق داده ها و تعبیر و تفسیر نتایج
ژئودیتابیس-معدن
حفریات-سطحی-عمقی-معدن

مشاوره انجام حفریات سطحی و عمقی

پس از تلفیق نتایج بایستی بهترین محل، بهترین نوع و بهترین روش برای حفاری از بین ترانشه، چاهک  و گمانه  مشخص گردد. همچنین قبل از شروع حفاری بایستی طراحی شبکه حفریات در محیط نرم افزاری انجام شده و نقاط در زمین نیز کنترل، تائید و علامت گذاری شوند. در این مرحله بایستی با استفاده از تکنیک های بهینه سازی تعداد و موقعیت و نوع هر حفاری با در نظر داشتن هزینه و قابلیت اجرایی بودن ان روش بررسی و تصمیم گیری شود. در زمان انجام حفاری نیز حضور ناظر برای کنترل پیشرفت صحیح عملیات و اعمال تغییرات ناشی از نتایج در لحظه ضروری است. خدمات ما در این بخش شامل:
 • انتخاب بهترین محل های حفاری
 • انتخاب بهترین روش حفاری
 • طراحی شبکه حفریات بهینه
 • کنترل زمینی و پیاده سازی نقاط حفاری
 • نظارت بر انجام حفریات

تهیه نقشه حفریات و لاگینگ مغزه ها

پرهزینه ترین بخش در یک پروژه  اکتشافی بخش حفریات سطحی و عمقی می باشد. در این مرحله با استفاده از ماشین الات معدنی و دستگاه های حفاری اقدام به حفر ترانشه، چاهک و نیز حفاری پودری و مغزه گیری می شود. بایستی تا حد ممکن تمامی داده های حاصل از این عملیات ثبت و گزارش دهی شوند. این داده ها در حفریات سطحی به صورت ترسیم مقاطع ترانشه ها و در حفریات عمقی،لاگینگ مغزه های حفاری خواهند بود که اطلاعاتی مکانی-عیاری و توصیفات زمین شناسی را با خود به همراه دارند. خدمات ما در این بخش شامل :
 • تهیه نقشه توپوگرافی و مقطع زمین شناسی تراشه ها
 • نمونه برداری از حفریات
 • انجام عملیات لاگینگ مغزه های حفاری
 • پیاده سازی نتایج برداشت ها در محیط نرم افزاری Logplot
حفریات-لاگینگ-مغزه-معدن
ماده معدنی-مدلسازی-حفریات

مدل سازی و ارزیابی ذخیره

پس از انجام اکتشافات سطحی و عمقی بایستی نتایج به کمک نرم افزارهای مدل سازی معدنی نظیر Datamine  و Surpac  به تصویر در بیایند و با استفاده از تکنیک های تخمین ذخیره مقدار ذخیره قطعی و احتمالی ماده معدنی در نتیجه کارهای اکتشافی محاسبه گردد.

مطالعات فنی و اقتصادی

پس از کشف یک ذخیره و شناسایی کمیت و کیفیت و گستردگی آن بایستی قبل از شروع به استخراج مطالعات پیش امکان سنجی و متعاقب آن پس از اخذ گواهی کشف مطالعات امکان سنجی انجام گیرد. در این مطالعات بایستی به غیر از استناد به نتایج اکتشاف، موارد حقوقی، فنی، اقتصادی، مطالعات بازار، قیمت ماده معدنی، و توجیه سرمایه گذاری برای معدنکاری ذخیره کشف شده صورت پذیرد.
امکان سنجی-کشف-معدن
عملیات-اکتشاف-معدن

تهیه گزارشات پایانی عملیات اکتشاف

پس از اتمام عملیات اکتشاف بایستی گزارش کلیه مراحل و نتایج بدست آمده مدون و در یک قالب استاندارد گزارش نویسی معدنی تهیه شود تا برای مطالعات آتی-جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی-فروش محدوده و یا ارایه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آماده گردد. متخصصین ما در دفتر  شرکت با پیروی از استانداردهای گزارش نویسی ذخایر معدنی(Jorc استرالیا-نشریه شماره ۴۹۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) متناسب با حجم داده های تهیه شده بهترین گزارش را تهیه خواهند کرد

آیا سوالی دارید ؟

شما همیشه می توانید با ما از طریق ایمیل یا تلفن یا فرم تماس با ما در ارتباط باشید .
به کانال ما بپیوندید