021-88813193

کاربرد سنجش از دور در کشاورزی

مقدمه

پیشرفت فناوری و اتوماسیون موجب بهبود فرآیندهای کشاورزی از جمله راندمان محصولات ، کاهش هزینـه و تخمـین دقیـق تـر میزان محصول می شود. کسب آگاهی در رابطه با الگوی کشت ، سطح زیر کشت  و میزان کشت نقش مهمی را در مدیریت اراضی کشاورزی و برآورد میزان تولید خالص ایفا می کند. اساس برنامه ریزی و مدیریت صحیح در کشاورزی و تصمیم گیری های بازرگانی ، داشتن آمار و اطلاعات دقیق و به هنگام از ظرفیت های کشاورزی و توزیع انواع محصولات کشا ورزی و میزان خسارت ناشی از عوامل مختلف می باشد.

 ارزیابی محصولات را می توان به دو ارزیابی در میدان (قبـل از برداشت) و دیگری ارزیابی پس از برداشت تقسیم بندی کرد. ارزیابی در میدان و در زمین زیر کشـت مـی توانـد بـه تشـخیص بیماری، نحوه توزیع آلودگی ها توسط حشرات و تنش آبی در مراحل اولیه رشد کمک کند. علاوه بر این این نوع ارزیـابی مـی توانـد برای پیش بینی عملکرد محصولات و درجه بندی میوه ها برای توافق با خریداران استفاده شـود . ایـن در حـالی اسـت کـه تمرکـز ارزیابی پس از برداشت میوه به طور عمده در درجه بندی محصول و برآورد کیفیت محصولات اسـت.

در سال های اخیر، استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در مطالعات کشاورزی و تهیه بررسی محصولات کشا ورزی گسترش فراوانی پیدا کرده است . ترکیب نتا یج حاصل از مشاهدات و انداز ه گیری های زمینی با داد ه های سنجش از دوری می تواند نقشه های به هنگام از سطح زیر کشت محصولات ارائه نماید. این امر برای تعریف واحدهای مدیریت و نیل به کشاورزی دقیق ارزشمند است .

کاربرد سنجش از دور 

جمع آوری اطلاعات و مشاهدات زمینی و تهیه گزارشات در خصوص وضعیت و سطح زیر کشت محصولات کشاورزی با روش های سنتی پرهزینه و زمان بر و در مناطق وسیع عملا قابل اجرا نمی باشد .داده های سنجش از دور به دلیل داشتن  مزایای برجسته ای درمقایسه با سایر روشهای گردآوری، اطلاعات مفیدتری را از پدیده های مختلف کشاورزی از جمله سطح، نوع و الگوهای زمانی و مکانی کشت به متخصصان کشاورزی ارائه می کند. سنجش از دور را می توان به دو دسته تقسیم کرد : هوایی و ماهواره ای. هنگام ارزیابی پلت فرم سنجش از دور، رزولوشن مکانی و طیفی باید مورد توجه قرار گیرد.
داده سنجش از دوریمزایامعایب
تصویر ماهواره ای پوشش وسیع از منطقهبه روز نبودن آن ها
تصویر هواییرزولوشن بالای تصاویر
امکان جمع آوری داده در بازه زمانی دلخواه
مجوز پرواز
تصویر زمینیرزولوشن بسیار بالای تصاویرعدم پوشش کامل محصول
دشواري حرکت در بین ردیف هاي کشت
سنجش از دوز-کشاورزی-پهپاد-ماهواره

کاربرد داده های سنجش از دور در حوزه کشاورزی 

  • تشخیص وتمایزگونه های کشاورزی مختلف
  • محاسبه سطح زیر کشت محصولات کشاورزی
  • مطالعه مناطق آسیب دیده کشاورزی براثرکم آبی یا حمله آفت های مختلف
  • برآورد میزان خسارت ناشی از بلایای طبیعی از قبیل سیل، زلزله، آتشفشان، طوفان وغیره بر محصولات
  • تهیه نقشه جامع پوشش گیاهی هر منطقه
  • تهیه نقشه آبراهه ها و ارتباط آنها با مناطق مستعدکشت

 استفاده از تصاویر ماهواره ای در کشاورزی

تصویر ماهواره ای از نظر ظاهری شبیه به تصاویر گرفته شده با دوربینهای دیجیتال در طیـف مرئـی است با این تفاوت که تصویر ماهواره ای علاوه بر شدت روشنایی پیکسل های تصویر دارای یکسـری اطلاعـات در مـورد طـول موجهای بازتابش شده از سطح اجسام است که توسط سنجنده ثبت می شود. هر طول موج بصورت جداگانه به عنوان باند ثبت می شود. با تلفیق این باند ها می توان ناحیه هایی از تصویر که دارای طول موجهـای خاصـی هسـتند را نسـبت بـه نواحی دیگر برجسته کرد.

استفاده از تصاویر ماهواره ای یک روش موثر برای تخمین سطح زیر کشت محسوب می شـود و پژوهشـگران زیـادی از ایـن قابلیت سنجش از دور برای شناسایی محصولات مختلف از جمله برنج، گندم، سویا، زیتون و سایر محصولات کشاورزی و باغی استفاده کرده اند . با این حال، دقت تخمین منوط به کاهش خطاهای رایـج ایـن شـیوه است که از جمله آنها می توان به بازپخش ضعیف طول موجها از سطوح قرار گرفته در بین موانع بلند، وجـود ابـر در موقـع عکـس برداری و یا تشخیص تالاب به عنوان شالیزار و بر عکس در موقع پردازش اشاره کرد.

استفاده از تصاویر هوایی در کشاورزی

تا به امروز، سنجش از راه دور هوایی عمدتا با استفاده از هواپیماها شناخته شده بود، در سال های اخیر استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین (UAVs) رایج شده است.  هواپیماهای بدون سرنشین به طور معمول کم هزینه ترو سبکتر هستند که به خوبی برای جمع آوری اطلاعات مناسب هستند.  در حال حاضر دو پلتفرم برای پهپادها یعنی “بال ثابت” و “چرخشی ” وجود دارد.

پهپادها مزایای متعددی دارند. آنها می توانند سریع و مکررا پرواز کنند. از لحاظ ارتفاع پرواز و زمان ماموریت ها انعطاف پذیر هستند و می توانند تصاویر با وضوح بالا را دریافت کنند. وزش باد، هدایت دشوار، همپوشانی داده ها و محدودیت زمان پرواز در UAV ها از محـدودیت های است .

تشخیص وتمایزگونه های گیاهی مختلف، محاسبه سطح زیر کشت محصولات کشاورزی، مطالعه مناطق آسیب دیده کشاورزی براثرکم آبی یا حمله آفتهای مختلف به آنها از جمله مهمترین کاربردهای داده های ماهواره ای است. تهیه تقشه جامع پوشش گیاهی هر منطقه، تهیه نقشه آبراهه ها و ارتباط آنها با مناطق مستعدکشت  و برآورد میزان محصول زیر کشت از کاربردهای دیگر چنین اطلاعاتی است.

تصاویر ماهواره ای-کشاورزی-سنجش از دور-ارزیابی محصولات

آیا سوالی دارید ؟

شما همیشه می توانید با ما از طریق ایمیل یا تلفن یا فرم تماس با ما در ارتباط باشید .
به کانال ما بپیوندید