خانه

خدمات

محصولات

محتوای مکانی

پروژه ها

درباره ما

وبلاگ آرکا

تصاویر ماهواره ای TripleSat

۰۲۱ ۸۸۴۲ ۷۸۶۸   شنبه -چهارشنبه: ۹ صبح - ۵ بعد از ظهر

ارسال پیام

 

کلیات
مشخصات فنی

 

ماهواره TripleSat در ۱۰ جولای ۲۰۱۵ از مرکز فضایی داوانا در هند به فضا پرتاپ شد. این ماهواره از جمله ماهواره های دارای رزولوشن بسیار بالا به شما رمی رود قادر است تصاویر پانکروماتیک با قدرت تفکیک مکانی  ۰.۸ متر و تصاویر چند طیفی با رزولوشن ۳.۲ متری از زمین تولید کند.

ماهواره TripleSatشامل سه ماهواره مشاهده زمینی اپتیکی یکسان می باشد که این امکان را برای مشاهده هر نقطه ای زمین به صورت روزانه را فراهم می کند به عبارتی از هر نقطه از کره زمین در هر روز یک تصویر برداشت می کند. تصاویر ماهواره قدرت تفکیک مکانی ۰.۸ متر را برای عرضی برابر با ۲۳.۴ کیلومتر را پوشش می دهد. هر دو بخش فضایی و زمینی مختص این ماهواره به گونه ای طراحی شده اند که تصاویر را به نحو احسن و تضمین در اختیار قرار می دهند.

ارتفاع هر سه ماهواره در ۶۸۱ کیلومتری زمین و دقیقا در صفحه مداری ۱۲۰درجه به صورت مجزا از هم قرار دارند. مدار گردش ماهواره به صورت خورشید آهنگ می باشد.

این ماهواره دارای ۴ باند طیفی در قسمت مرئی و مادون قرمز نزدیک و یک باند پانکرماتیک می باشد. در نقطه نادیر این ماهواره دارای قدرت تفکیک ۰.۸ متر برای باند پانکرماتیک و ۳.۲ متر برای باندهای چند طیفی می باشد. و در ۲۵ درجه خارج از نادیر دارای رزولوشن ۱ متر برای باند پانکرماتیک و ۴ متر برای باندهای چند طیفی می باشد.

قدرت تفکیک رادیومتریک این ماهواره ۱۰ بیت می باشد و روزانه مساحتی برابر با ۶۳۴.۴۴۱ کیلومتر مربع از زمین را تصویر برداری می کند.

برای سفارش و خرید تصاویر ماهواره TripleSat از اینجا اقدام فرمایید. 

 

Launch Details

 • Launch Date: July 10, 2015, 16:28 UTC
 • Vehicle: PSLV-XL (Polar Satellite Launch Vehicle)
 • Site: Satish Dhawan Space Centre, Sriharikota, India
 • Expected Mission Life: at least 7 years for each of three identical satellites

 

TripleSat Components

 • Satellite Model: DMC-3 (SSTL-300S1), a three satellite constellation (i.e. TripleSat-1, 2 and 3) built by Surrey Satellite Technology (SSTL)
 • Dimensions: approximately 3m tall x 0.87m diameter with body mounted solar array; 458kg
 • Solar Array: 2.27 square meters of Gallium-Arsenide solar panels, 15Ahr battery
 • Control Systems:
  • 3-axis stabilized
  • Actuators: four SSTL-100SP-O reaction wheels, four 200SP-M momentum wheels
  • Altitude determination: Rigel-L star trackers, sun sensors and SGR-10 GPS
 • Onboard Storage Capacity: 544 gigabytes
 • Ground Communication Systems:
  • Imagery & metadata downlink – 500Mbits per second, X-band
  • Commands & telemetry –S-Band
  • Focal Plane
   • Panchromatic CCD module – linear array, 4stacks, 6408 pixels/stack
   • Multispectral CCD module – linear array, 4 stacks, 1602 pixels/stack
 • Optical Sensor Assembly: 6.667-m focal length, 420mm diameter aperture

 

Orbit Characteristics

 • Altitude: 651 km; three satellites in same orbital plane exactly 120° apart
 • Period: 97.7 minutes
 • Inclination: 98.1°
 • Direction: sun-synchronous circular, south to north (across the lit side of Earth)
 • Equatorial Crossing Time: 10:30 AM local time (approximate; across lit side of Earth)
 • Revisit Frequency:
  • 45° off-nadir– daily

Imaging System

 • Spectral Bands:
  • Panchromatic
  • 4-band multispectral (blue, green, red and near-infrared red [NIR])
 • Sensor Resolution:
  • At nadir – 0.8 m panchromatic & 3.2m multispectral
  • 25° off-nadir – 1 m panchromatic & 4 m multispectral
 • Spectral Band Wavelength Range: (in nm)
  • Panchromatic –450 to 650
  • Blue –440 to 510
  • Green –510 to 590
  • Red –600 to 670
  • NIR –760 to 910
 • Dynamic Range: 10-bits

 

Collection Capabilities

 • Footprint Width: 23.8 km (at nadir)
 • Maximum Collection Geometry: (at 45° off-nadir)
  • Mono, large area –23.8 km x 23.8 km (1 strips wide, 1x1 scene)
  • Mono, long strip – 4000 km x 23.8 km (1 strip only)
  • Stereo, large area – 42 km x 47.2km (2 pairs wide, 2x2 scenes)
 • Retargeting Ability: 40 sec (time to slew 30 degrees, fast response mode)
 • Daily Collection Capacity: 634,441 sq km
 • Georeferenced Horizontal Accuracy: < 50-m 1-sigma (Nadir pointing, without Ground Control Points, no star tracker blinding)

 

 

خانه

خدمات

محصولات

محتوای مکانی

پروژه ها

درباره ما

وبلاگ آرکا

Register