خانه

خدمات

محصولات

محتوای مکانی

پروژه ها

درباره ما

وبلاگ آرکا

تصاویر ماهواره ای SPOT 6/7

۰۲۱ ۸۸۴۲ ۷۸۶۸   شنبه -چهارشنبه: ۹ صبح - ۵ بعد از ظهر

ارسال پیام

کلیات
Spot 6 مشخصات فنی
Spot 7 مشخصات فنی

 

مجموعه ماهواره های اسپات شامل هفت ماهواره با قدرت تفکیک متوسط است که اولین ماهواره توسط فرانسه و هند در سال ۱۹۸۶ به فضا پرتاب شد. هم اکنون تنها سه ماهواره از هفت یعنی ماهواره های SPOT5، SPOT6 وSPOT7 فعال می باشد.

هم اکنون ماهواره های مذکور توسط شرکت فضای و دفاعی Airbus مدیریت می گردد. تصاویری که از این ماهواره ها مخابره می شود شامل پانکروماتیک و تصاویر برداشت شده در نور مرئی و مادون قرمز نزدیک و کوتاه می باشد. مدار ماهواره در ۸۲۲ کیلومتری از زمین است و ماهواره های اسپات قادرند وسعت زیادی از سطح زمین را در یک روز با تصاویری به عرض ۶۰ کیلومتر برداشت کنند.

هر دو ماهواره در مدار ظرفیت تصویر برداری حدود ۶ میلیون کیلومترمربع در روز یعنی مساحتی در حدود ۱۰ برابر کشور فرانسه را برداشت می کنند.

هر دو ماهواره در یک مدار و با فاصله ۱۸۰درجه از هم قرار دارند و به صورت پیوسته زمین را رصد می کنند به گونه ای که با تصاویر خانواده اثبات وجود تصاویر پیوسته در طول سال های مختلف از زمین قابل تضمین می باشد.در حال حاضر با توجه به وضوح، پاسخگویی و ظرفیت جمع آوری قابلیت های جدیدی را شامل می شود:

- رزولوشن مناسب ۱.۵ متر برای نقشه کشی توپوگرافی با مقیاس ۲۵۰۰۰ و امکان بازبینی روزانه از هر مکانی

- ظرفیت پوشش گسترده - جمع آوری کل خشکی های زمین در زمانی حدود ۲ ماه

- SPOT6 و SPOT7 یک راه حل مناسب برای پوشش مناطق گسترده برای ثبت، ساخت نقشه های ملی و به روزرسانی منظم آنها و همچنین ساخت نقشه های موضوعی را امکان پذیر کرده است.

ماهواره SPOT6 در سال ۲۰۱۲ و ماهواره SPOT۷ در سال ۲۰۱۴ به فضا پرتاب شدند. هر دو ماهواره دارای ۴ باند چند طیفی با رزولوشن ۶ متر و یک باند پانکروماتیک با رزولوشن ۱.۵ متر می باشد.

این ماهواره تصاویر اورتو اتوماتیک با صحت مکانی ۱۰ متر (CE۹۰) را برای تولید مدل های سه بعدی تولید می کند.

 

برای سفارش و خرید تصاویر ماهواره های خانواده SPOT کلیک کنید

 

SPOT 6 Launch Details

 • Launch Date: September 9, 2012, 04:23 UTC, first images October 17, 2012
 • Vehicle: Indian PSLV-CA
 • Site: Satish Dhawan Space Centre, India
 • Designed Mission Life: 10 years

 

SPOT 6 Components

 • Dimensions:
 • Solar Array: GaAs triple junction solar cells, 5.4 sq m wingspan, Li-ion batteries
 • Control Systems:
  • 3-axis stabilized
  • Actuators – four control moment gyros (CMGs)
  • Altitude determination – GPS, Hydra star tracker, magnetometers (Earth and Sun sensors)
  • Onboard Storage Capacity: 1 TB Flash memory
  • Ground Communication Systems:
   • Imagery downlink – 300 Mbit/s, 2-channel, X-band
   • TT&C transmissions – S-band
  • NAOMI Focal Plane:
   • 2 identical pushbroom cameras, panchromatic and co-registered multispectral bands
   • Panchromatic array assembly – 28,000 pixels
   • Multispectral array assembly – 4 focal planes, 7,000 pixels per plane
  • Optical Sensor Assembly: 200-mm aperture diameter

 

Orbit Characteristics

 • Altitude: 694 km
 • Period:
 • Inclination:
 • Direction: sun-synchronous circular, north to south (across the lit side of Earth)
 • Equatorial Crossing Time: 10:00 AM local time (approximate; across lit side of Earth)
 • Revisit Frequency: 1 (45°) to 5 days (30°) (varies with latitude), 1 day once SPOT 7 launched

 

Imaging System

 • NAOMI Spectral Bands:
  • Panchromatic
  • 4-band multispectral (bue, green, red and NIR)
  • Sensor Resolution: (at nadir)
   • Panchromatic – 2.2 m
   • Multispectral – 8.8 m
   • Imagery products delivered at a certified 1.5-meter panchromatic and 6-meter multispectral resolution by a splining function
   • Spectral Band Wavelength Range: (in nm)
    • Panchromatic – 450 to 745
    • Blue – 450 to 520
    • Green – 530 to 590
    • Red – 625 to 695
    • NIR – 760 to 890
    • Dynamic Range: 12-bits

 

Collection Capabilities

 • Footprint Width: 60 km (at nadir)
 • Maximum Angle of Incidence: +/- 45°
 • Maximum Collection Geometry:
  • Mono single strip – 60 km x 600 km
  • Mono large area – 120 km x 120 km, 60 km x 180 km
  • Stereo – 60 km x 60 km (tri-stereo mode available)
  • Retargeting Ability: 30° in 14 secs
  • Daily Collection Capacity: 3,000,000 sq km
  • Georeferenced Horizontal Accuracy: 35-m CE90 (global average, dependent on terrain)

 

 

SPOT 7 Launch Details

 • Expected Launch Date: June 30, 2014, 04:22 UTC
 • Expected Vehicle: Indian PSLV-CA
 • Expected Site: Satish Dhawan Space Centre, India
 • Designed Mission Life: 10 years

 

SPOT 7 Components

 • Dimensions:
 • Solar Array: GaAs triple junction solar cells, 5.4 sq m wingspan, Li-ion batteries
 • Control Systems:
  • 3-axis stabilized
  • Actuators – four control moment gyros (CMGs)
  • Altitude determination – GPS, Hydra star tracker, magnetometers (Earth and Sun sensors)
  • Onboard Storage Capacity: 1 TB Flash memory
  • Ground Communication Systems:
   • Imagery downlink – 300 Mbit/s, 2-channel, X-band
   • TT&C transmissions – S-band
  • NAOMI Focal Plane:
   • 2 identical pushbroom cameras, panchromatic and co-registered multispectral bands
   • Panchromatic array assembly – 28,000 pixels
   • Multispectral array assembly – 4 focal planes, 7,000 pixels per plane
  • Optical Sensor Assembly: 200-mm aperture diameter

 

Orbit Characteristics

 • Altitude: 694 km
 • Period:
 • Inclination:
 • Direction: sun-synchronous circular, north to south (across the lit side of Earth)
 • Equatorial Crossing Time: 10:00 AM local time (approximate; across lit side of Earth)
 • Revisit Frequency: 1 (45°) to 5 days (30°) (varies with latitude), 1 day once SPOT 7 launched

 

Imaging System

 • NAOMI Spectral Bands:
  • Panchromatic
  • 4-band multispectral (bue, green, red and NIR)
  • Sensor Resolution: (at nadir)
   • Panchromatic – 2.2 m
   • Multispectral – 8.8 m
   • Imagery products delivered at a certified 1.5-meter panchromatic and 6-meter multispectral resolution by a splining function
   • Spectral Band Wavelength Range: (in nm)
    • Panchromatic – 450 to 745
    • Blue – 450 to 520
    • Green – 530 to 590
    • Red – 625 to 695
    • NIR – 760 to 890
    • Dynamic Range: 12-bits

 

Collection Capabilities

 • Footprint Width: 60 km (at nadir)
 • Maximum Angle of Incidence: +/- 45°
 • Maximum Collection Geometry:
  • Mono single strip – 60 km x 600 km
  • Mono large area – 120 km x 120 km, 60 km x 180 km
  • Stereo – 60 km x 60 km (tri-stereo mode available)
  • Retargeting Ability: 30° in 14 secs
  • Daily Collection Capacity: 3,000,000 sq km
  • Georeferenced Horizontal Accuracy: 35-m CE90 (global average, dependent on terrain)

خانه

خدمات

محصولات

محتوای مکانی

پروژه ها

درباره ما

وبلاگ آرکا

Register