آتش سوزی در گرینلند-sentinel2a

آتش سوزی در گرینلند

در اواخر ژانویه ۲۰۱۷، آتش سوزی (در منطقه ای با پوشش گیاهی ترکیبی از چمنزار، درختچه و …) در غرب گرینلند، حدود ۱۵۰ کیلومتری شمال شرقی شهر Sisimiut ، دومین شهر بزرگ گرینلند، آغاز شد. آتش سوزی در این منطقه معمولا نادر است و اطلاعات کافی در مورد علت این آتش سوزی وجود ندارد. اما آتش سوزی برای چند هفته ادامه داشت و در نهایت در اواسط ماه آگوست پس از بارش باران پایان یافت. مساحت منطقه آسیب دیده ۲۳٫۵ کیلومتر مربع بوده است که در مقایسه با بسیاری از آتش سوزی های اخیر در اروپا و غرب ایالات متحده آمریکا و کانادا کوچک می باشد. اما هنوز هم برای موقعیت غرب گرینلند این اندازه قابل توجه است.

تصاویر زیر که توسط ماهواره Sentinel-2A گرفته شده است، در روز ۲۹ ژانویه قبل از آتش سوزی و در ۴ سپتامبر، بعد از آتش سوزی، منطقه را نشان می دهند. در تصویر بعد از آتش سوزی کاهش و تغییر پوشش گیاهی در اثر  دو عامل سوختگی و  کاهش دما در این زمان از سال قابل مشاهده می باشد.

 

 آتش سوزی گرینلند-sentinel2a

بعد از آتش سوزی

آتش سوزی گرینلند-sentinel2a

قبل از آتش سوزی

 

و در تصاویری دیگر از منطقه به صورت NIR / SWIR، با استفاده از باند ۱۲،۸ و ۲  آثار سوختگی به وضوح  قابل مشاهده است.

 

آتش سوزی گرینلند-sentinel2a

بعد از آتش سوزی

آتش سوزی گرینلند-sentinel2a

قبل از آتش سوزی

NDVI

برای بررسی و مطالعه مناطق پوشش گیاهی آسیب دیده در این آتش سوزی، از شاخص NDVI استفاده شده است. این شاخص با نسبت گیری بین باندهای قرمز و مادون قرمز بدست می آید. در مناطق با آثار سوختگی تازه، کاهش مقدار NDVI داریم. این مقایسه قبل و بعد ازآتش سوزی واضح بودن اثر آتش سوزی بر سبزینگی گیاه را ثابت می کند.

NDVI-آتش سوزی در گرینلند-ماهواره sentinel2a

نقشه NDVI